Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κ. Παύλος Ιωάννου, με επιστολή του ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, ενημέρωσε δανειολήπτη ότι έκανε αποδεκτό παράπονο του εναντίον Τράπεζας, ενώ...