ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σπύρος Αρότης- Έλενα Αρότη και Συνεργάτες

Η Δικηγορική Εταιρεία Σπύρος Αρότης-΄Ελενα Αρότη & Συνεργάτες  Δ.Ε.Π.Ε. από το 2006 προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις/εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς.

Η εμπειρία των συνεταίρων της επεκτείνεται σε πολύπλοκα και νεοφανή νομικά ζητήματα. Υποθέσεις τους δημοσιεύονται και χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς.

Περαιτέρω λεπτομέρειες μέσω προσωπικής επικοινωνίας και μέσω αναρτήσεων στην παρούσα ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.