ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ Η δικηγορική εταιρεία Σπύρος Αρότης- Έλενα Αρότη & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε, μέσω της δικηγόρου κ. Έλενας Αρότη, πέτυχαν με αίτηση, της οποίας επιλήφθηκε Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηρίου,...

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος κ. Παύλος Ιωάννου, με επιστολή του ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2023, ενημέρωσε δανειολήπτη ότι έκανε αποδεκτό παράπονο του εναντίον Τράπεζας, ενώ...

NFTs and Copyright Laws

NFTs and Copyright Laws

            NFTs and Copyright Laws The purpose of this article is to provide a brief overview on the NFTs potential implications for copyright holders and copyright law, rather than to present an overall assessment of NFTs and each type...

International Day of Seafarers

25th of June was the International Day of Seafarers  During this critical pandemic period, seafarers delivered more than 90% of world trade. Did you sound your horns? Cyprus is a maritime destination for numerous reasons, it is a power-ship ranking 11th largest fleet...

Registration of commercial vessels

Spyros Arotis- Elena Aroti & Associates would like to announce its successful collaboration with LemonBuoy  in the registration of commercial vessels under the Cyprus Ship Registry for both Cypriot and Foreign Maritime Owners and would like to take this...