Συνεργάτες

Οι συνεργάτες του γραφείου μας

Γεωργία Γερολέμου (Συνεργάτης)

Η Γεωργία Γερολέμου είναι απόφοιτος του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι εγγεγραμμένη δικηγόρος και μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου απο το 2013.

Οι κύριοι τομείς ενασχόλησης της είναι μεταξύ άλλων το οικογενειακό και εταιρικό δίκαιο καθώς επίσης και το δίκαιο των συμβάσεων.