ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Σπύρος Αρότης- Έλενα Αρότη και Συνεργάτες

Το Δικηγορικό Γραφείο Σπύρος Αρότης-΄Ελενα Αρότη και Συνεργάτες εδρεύει στη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

Το Δικηγορικό Γραφείο Σπύρος Αρότης-΄Ελενα Αρότη και Συνεργάτες, προσφέρει υπηρεσίες σε ιδιώτες, επιχειρήσεις/εταιρείες και δημόσιους οργανισμούς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει επεκτείνονται, μεταξύ άλλων, στην σύσταση, εγγραφή και διεύθυνση εταιρειών, στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, ναυτικό δίκαιο, φορολογικό δίκαιο και διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, ναυτικό δίκαιο, κτηματομεσιτικά/ ακίνητη ιδιοκτησία, διαδικασίες Δικαστηρίων και διαιτησίας, ηλεκτρονικό εμπόριο, πνευματική ιδιοκτησία, δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, ναυτικό δίκαιο και ναυτιλιακά θέματα . Πιο αναλυτικά  οι τομείς με τους οποίους ασχολείται το Γραφείο περιγράφονται στη συνέχεια υπό  τον τίτλο Τομείς Δραστηριότητας.

Στη Λευκωσία βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία των μεγαλύτερων εταιρειών, μεταξύ των οποίων και πολλές διεθνείς.

H συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Μαΐου, 2004 και την Ευρωζώνη από την 1η Ιανουαρίου 2008, το δημοκρατικό καθεστώς και η παράδοση σε κράτος δικαίου εγγυώνται πολιτική σταθερότητα. Αυτή η σταθερότητα, μαζί με την επίσημη στοχευμένη πολιτική, γεωγραφικούς, χρηματοοικονομικούς, νομικούς, μορφωτικούς και λοιπούς λόγους δημιουργούν περιβάλλον που ευνοεί τη συνεχή εξέλιξη του νησιού σε σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο καθώς και κέντρο παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Τα πλεονεκτήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλυτικά:

Γεωγραφική θέση

Η γεωγραφική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της  Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής, σε συνδυασμό με τις άριστες κλιματολογικές και μορφολογικές συνθήκες, παρέχουν στο νησί εξαιρετικά πλεονεκτήματα.

Πολιτικοί λόγοι

Η επίσημη πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας ευνοεί και στοχεύει την εξέλιξη και μετατροπή του νησιού σε σημαντικό διεθνές επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο καθώς και κέντρο προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Χρηματοοικονομικοί λόγοι

(α)  Οι φόροι που καταβάλλουν οι κυπριακές νομικές οντότητες δεν ξεπερνούν το 12.5% των καθαρών κερδών ενώ το ΦΠΑ δεν  ξεπερνά το 19%. Πρόκειται για το πιο δελεαστικό φορολογικό καθεστώς στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β)  Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει εξαιρετικό τραπεζικό δίκτυο που παρέχει όλες τις τραπεζικές εργασίες. Ισχύει, επίσης, το τραπεζικό απόρρητο και οι τράπεζες χειρίζονται με άκρα εμπιστευτικότητα τους λογαριασμούς των πελατών τους.

(γ)  Υπάρχει ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και επενδύσεων μεταξύ των κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας και των κατοίκων των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με κάποιους περιορισμούς όσον αφορά και τους κατοίκους τρίτων χωρών.

Νομικό πλαίσιο

(α)  Η διαδικασία εγγραφής νομικών οντοτήτων είναι πολύ απλή και εντός 15 ημερών μπορεί η εγγραφείσα νομική οντότητα να αρχίσει τις εργασίες της. Ισχύουν δε χαμηλά επίσημα τέλη και άλλα έξοδα για την εγγραφή.

(β)  Η ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών των μετόχων κυπριακών νομικών οντοτήτων με διεθνείς δραστηριότητες είναι δυνατόν να παραμείνει μυστική και δηλώνεται μόνο στην Κεντρική Τράπεζα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία Τράπεζα χειρίζεται τις σχετικές πληροφορίες με άκρα εμπιστευτικότητα. Μυστικά διατηρούνται, επίσης, η συμμετοχή σε καταπιστεύματα και όλες οι σχετικές δραστηριότητες και συναλλαγές.

(γ)  Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει φορολογικές συμβάσεις με πάνω από 45 χώρες, πολλές από τις οποίες είναι πρώην ανατολικοευρωπαϊκές.

(δ) Δυνατότητα συμβάσεων που ευνοούν τις επενδύσεις μέσω κυπριακών εταιρειών.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης και, μέσω αυτής της συμμετοχής, τρίτες χώρες μπορούν να επωφεληθούν των δυνατοτήτων αυτών, δραστηριοποιούμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω κυπριακών εταιρειών.

Μορφωτικό επίπεδο

Υπάρχει προσοντούχο και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με υψηλό επίπεδο μόρφωσης, η πλειοψηφία των κατοίκων μιλά Αγγλικά και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι αρκετά υψηλό.

Κτηριακές δυνατότητες

Υπάρχει πληθώρα γραφειακών χώρων και χώρων διαμονής υψηλού επιπέδου και χαμηλού κόστους σε όλα τα μέρη του νησιού.

Παρουσία διεθνών εταιρειών

Στην Κυπριακή Δημοκρατία αντιπροσωπεύονται πολλοί διεθνείς ελεγκτικοί οίκοι, οι οποίοι παρέχουν ελεγκτικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και πληθώρα άλλων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλούς άλλους τομείς του εμπορίου, χρηματοοικονομικών εργασιών, υπηρεσιών, κ.τ.λ.

Επικοινωνίες

Η  Κυπριακή Δημοκρατία συνδέεται με όλες τις χώρες του κόσμου με όλα τα σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνιών ενώ το τοπικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών είναι από τα πιο αναπτυγμένα της Ευρώπης.

Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν  δύο υπερσύγχρονα διεθνή αεροδρόμια, στη Λάρνακα και στην Πάφο, μέσω των οποίων εκτελούνται καθημερινά πτήσεις από και προς όλους τους σημαντικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει, επίσης, δύο λιμάνια, της Λεμεσού και της Λάρνακας, που προσεγγίζονται πάνω σε τακτική βάση από 100 περίπου ναυτιλιακές  γραμμές από τις πέντε ηπείρους καθώς, επίσης, και αριθμό μαρίνων που προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.